Vă informăm că Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul muncii, a fost completată prin Legea nr. 298/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1293/24.12.2020, modificări care au intrat în vigoare începând cu data de 27 decembrie 2020.

Modificările se referă la următoarele aspecte:

  1. Suspendarea contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a stării de asediu sau a ordonanței de urgență.
  2. A fost introdus un nou articol, respectiv articolul 531, care stabilește plafonul indemnizației (75% din salariul de bază) acordată salariaților pe perioada suspendării contractului de muncă ca urmare a decretării stării de asediu sau de urgență, contribuțiile de asigurări sociale care trebuie plătite, modalitatea și documentele pe care trebuie să le prezinte angajatorii pentru recuperarea indemnizației de la agențiile de ocupare a forței de muncă. De asemenea, se instituie o interdicție de suprimare a locurilor de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte au fost suspendate în temeiul prezentelor prevederi, pe o perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării, pentru care angajatorii au primit, pentru acești salariați, ajutor sub formă de indemnizație de la bugetul asigurărilor sociale de șomaj. această interdicție de suprimare a locurilor de muncă, conform art. 52 lit. c), se aplică numai pentru suprimările de locuri de muncă care se vor efectua după intrarea în vigoare a prezentelor prevederi.

Vrei mai multe informații?

RECOMANDAREA NOASTRĂ:

Pentru viitoarea intenție de suprimare a locurilor de muncă, conform art. 65 din Codul Muncii din România, angajatorii trebuie să țină cont de actualele modificări ale Codului Muncii privind interzicerea suprimării locurilor de muncă pentru care angajatorul a obținut compensații de la agenția de ocupare a forței de muncă și de consecințele în caz de nerespectare.

Solicită mai multe informaţii fără nici o obligaţie!

Îţi vom răspunde cât mai curând posibil și împreună cu tine vom înțelege strada de urmat pentru a deschide sau consolida societatea ta în ţară şi în străinătate!

    Declar că am citit politica de confidențialitate și sunt de acord cu prelucrarea datelor furnizate*