TERMENI ȘI CONDIȚII

KWFORESTER S.R.L.

Termeni și condiții

Acest web-site aparține KWFORESTER S.R.L., cu sediul în România – Iași, strada Dr. Savini nr. 12, bl. H2, sc. B, parter, ap. 1, cod poștal 700381, înregistrată sub nr. J22/3342/2008, cod fiscal 24723242, având un capital social depus de 1.500,00 RON.

Următorii Termeni și Condiții se referă la site-ul www.kwforester.ro.

Accesul și navigarea pe site constituie acceptarea acestor termeni și a politicii de confidențialitate care oferă detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conținutul acestui site este protejat prin drepturi de autor și nici o parte a acestuia nu poate fi reprodusă sub nicio formă și nici utilizată în scopuri diferite, cu excepția autorizării explicite în scris a KWFORESTER S.R.L.

Este posibil să se tipărească sau să se descarce textul vizibil pe site-ul web în scopuri personale și necomerciale, inclusiv, dar fără a se limita la, structura, foile de stil și codurile de program.

Designul, specificațiile și prețurile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

KWFORESTER S.R.L. își declină orice responsabilitate pentru eventualele erori și omisiuni de pe site-ul www.kwforester.ro, precum și pentru orice întrerupere a funcționalității acestuia, pentru imposibilitatea dvs. de a accesa site-ul, pentru costurile serviciilor de internet pe care le suportați pentru a naviga pe site.

În cazul în care vom oferi puncte de vedere, opinii, interpretări ale unor prevederi legale, acest lucru nu va constitui un sfat juridic sau o consiliere de orice fel. Acestea pot face doar obiectul unui contract de prestări de servicii care va fi încheiat între noi.

În măsura în care site-ul nostru web oferă posibilitatea de a accesa alte site-uri web, inclusiv rețele de socializare, vă recomandăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile acestora, precum și politicile de confidențialitate, deoarece nu suntem responsabili pentru funcționarea acestor site-uri web, pentru măsurile de securitate pe care proprietarii lor le-au implementat sau pentru informațiile pe care vi le furnizează.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva în orice moment orice link către alte site-uri web, dacă considerăm că acest lucru este adecvat intereselor noastre.

În cazul în care ne veți contacta folosind formularul de contact de pe site-ul nostru, este posibil să dezvăluim conținutul solicitării dumneavoastră consilierilor noștri, dacă este necesară contribuția acestora, sau oricărei autorități, dacă solicitarea dumneavoastră, limba pe care o veți folosi sau problema pe care o veți ridica impun o astfel de dezvăluire.

Site-ul nostru web este protejat prin implementarea unor măsuri de securitate adecvate. Cu toate acestea, mediul online nu este infailibil, astfel încât nu excludem riscul ca, prin navigarea pe site-ul nostru, dispozitivele pe care le utilizați pentru această navigare sau informațiile conținute în acesta să fie afectate în vreun fel. Prin urmare, nu vom fi răspunzători pentru daunele pe care le puteți suferi ca urmare a navigării pe site-ul nostru web sau pentru funcționarea necorespunzătoare, discontinuă sau neîntreruptă a acestuia.

Legea aplicabilă acestor Termeni și Condiții este cea română, iar orice litigiu, dacă nu se soluționează pe cale amiabilă, va fi deferit instanțelor de judecată din România.