În conformitate cu HG nr. 153/2020 pentru stabilirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii patrimoniului net și pentru completarea unor acte normative, se introduc măsuri de reducere a impozitului pe profit, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și a impozitului specific pentru perioada 2021 – 2025, după cum urmează:

a) 2%, în cazul în care valoarea netă contabilă este pozitivă în anul financiar pentru care se datorează impozitul. Valoarea netă contabilă trebuie să îndeplinească simultan condiția de a fi cel puțin egală cu jumătate din capitalul social subscris;

b) în cazul în care înregistrează o creștere anuală a capitalurilor proprii ajustate din anul pentru care se datorează impozitul față de capitalurile proprii ajustate înregistrate în anul precedent și, în același timp, îndeplinesc condiția prevăzută la litera (a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului Plaje de creștere anuală a activelor nete ajustate
5% În limita a 5% inclusiv
6% Peste 5% și până la 10% inclusiv
7% Peste 10% și până la 15% inclusiv
8% Peste 15% și până la 20% inclusiv
9% Peste 20% și până la 25% inclusiv
10% Peste 25%

c) 3%, în cazul în care contribuabilul înregistrează o creștere a activelor nete ajustate din anul pentru care se datorează impozitul în raport cu activele nete ajustate înregistrate în 2020 peste nivelul prevăzut în tabelul de mai jos și dacă îndeplinește simultan condiția prevăzută la litera (a).

Anul pentru care se datorează impozitul Creșterea procentuală minimă a activelor nete ajustate
2022 5%
2023 10%
2024 15%
2025 20%

* Reducerea de 3% se aplică doar începând cu anul 2022.

În cazul în care sunt îndeplinite două sau trei condiții pentru aplicarea reducerii, procentele se cumulează. Acordarea reducerilor se aplică numai dacă este îndeplinită în același timp condiția de a avea o valoare netă pozitivă.

Vrei mai multe informații?

Aplicarea facilităților

  1. pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit – procentul de reducere se aplică impozitului pe profit anual aferent anului în care sunt îndeplinite condițiile de reducere, iar valoarea reducerii se scade din acesta;
  2. pentru contribuabilii supuși impozitului pe veniturile microîntreprinderilor – procentul aferent reducerii de impozit se aplică la impozitul datorat pentru întregul exercițiu financiar, iar impozitul aferent trimestrului IV se reduce cu valoarea reducerii rezultate;
  3. pentru microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea – reducerea procentuală se aplică la impozitul pe venitul microîntreprinderii plus impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se deduce din impozitul pe profit;
  4. pentru contribuabilii supuși impozitului specific – procentul de reducere a impozitului se aplică asupra impozitului datorat pentru întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate este expirată cu impozitul datorat pentru a doua jumătate a anului;

Termenele de depunere a declarațiilor și de plată a impozitului în timpul aplicării facilităților

  • pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit – termenul de depunere a declarației fiscale anuale și de plată a impozitului pe profit este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
  • pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – depunerea declarației pentru trimestrul IV și plata impozitului se face până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor;
  • pentru contribuabilii supuși impozitului specific – depunerea declarației pentru a doua jumătate a anului și plata impozitului se face până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Solicită mai multe informaţii fără nici o obligaţie!

Îţi vom răspunde cât mai curând posibil și împreună cu tine vom înțelege strada de urmat pentru a deschide sau consolida societatea ta în ţară şi în străinătate!

    Declar că am citit politica de confidențialitate și sunt de acord cu prelucrarea datelor furnizate*